Glas raziskovalcev: Vzgoja in izobraževanje v času pandemije

Čas in kraj
3. marec 2021  |  Na spletu

Predstavitev tematske in posebne številke Sodobne pedagogike

Skoraj leto dni je minilo, ko je uredništvo revije Sodobna pedagogika raziskovalcem poslalo vabilo k objavi raziskovalnih rezultatov na temo vzgoje in izobraževanja v času pandemije. Odziv je bil za slovenske razmere izjemen, recenzijski postopek je prestalo kar 31 člankov slovenskih in tujih avtorjev. Med njimi so rezultati empiričnih raziskav, nekaj je teoretskih razprav in analiz primerov s prakse.

Avtorji večinoma prihajajo iz akademskih in raziskovalnih krogov, nekaj je tudi pedagoških praktikov in študentov, ki jim raziskovalna žilica v času, ko so bili vrženi iz svojih utečenih delovnih tirnic, ni dala miru in so nemudoma začeli raziskovati razmere, v katerih so se znašli.

Nastali so izdelki, ki večinoma obravnavajo prvo obdobje pandemije, a večina njih nakazuje pot naprej – vključujejo tako praktične smernice za organizacijo vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti v času izrednih okoliščin kot tudi izhodišča za nadaljnji razvoj izobraževanja v spremenjenih družbenih in podnebnih razmerah. Raziskave so hkrati razgalile že pred pandemijo obstoječe razpoke našega sistema izobraževanja in, kar je gotovo bistveno, že nakazale obrise potencialno pravičnejših, kakovostnejših, inkluzivnejših in odzivnejših praks vzgoje in izobraževanja. Zato je njihova aktualnost izjemna.

Vabimo vas, da se 3. 3. 2021 ob 9.30 udeležite okrogle mize, kjer bodo o svojem raziskovanju spregovorili avtorice in avtorji objavljenih prispevkov in odgovarjali na vprašanja publike.

Okrogla miza bo potekala na daljavo v okolju Zoom, na povezavi:
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98703262021?pwd=NXNlbGxqeURSRUJON0Z6YWExWGYrZz09

Predhodna prijava na dogodek ni potrebna.

Program

9.30 – 9.35 Uvodni pozdrav dr. Danijele Makovec Radovan, predsednice ZDPDS

9.35 – 9.40 Uvodni pozdrav dr. Damijana Štefanca, glavnega urednika Sodobne pedagogike

9.40 – 9.45 Uvodna beseda dr. Klare Skubic Ermenc, tematske urednice

9.45 – 10.30 Predstavitve prispevkov

10.30 – 11.00 Diskusija

Sodelujoči:

  • Zdenko Kodelja (PI): Šolstvo v času pandemije: izobraževanje na daljavo.
  • Katja Košir in Živa Krajnc (UM FF): Stališča, zaznana kompetentnost, zaznana opora in stres pri učiteljih in svetovalnih delavcih osnovnih in srednjih šol v začetnem obdobju pouka na daljavo zaradi epidemije covida-19
  • Barbara Šteh (UL FF): Soočanje šolskih svetovalnih delavk in delavcev z epidemijo covida-19
  • Alenka Kepic Mohar in dr. Miha Kovač (Mladinska knjiga in UL FF): Digitalna učna gradiva po pandemiji kot del šolske rutine?
  • Janja Žmavc, mag. Sabina Autor in dr. Alenka Gril (PI): “Tudi mama se vam zahvaljuje in vas pozdravlja” – Pedagoški proces z otroki priseljencev med epidemijo covida-19
  • Sara Brezigar (UP PF in SLORI): Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo bolezni covid-19
  • Tanja Možina, Sonja Klemenčič in dr. Marko Radovan (ACS in UL FF): Izobraževanje odraslih v času covida-19 – izkušnje za pot naprej
  • Mojca Juriševič (UL PF): Značilnosti učne samoregulacije študentov pri študiju na daljavo med epidemijo covida-19

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej