Konferenca: Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja

Čas in kraj
22. in 23. november 2019  |  Zavoda RS za šolstvo, Ljubljana

Goethe-Institut Ljubljana

v soorganizaciji Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika, ZDPDS, Univerze v Ljubljani in v Mariboru ter Zavoda RS za šolstvo organizira

MEDNARODNO KONFERENCO

z naslovom Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja,

ki bo potekala od 22. do 23. novembra 2019 v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Dunajska 104, Ljubljana

Konferenca bo odpirala naslednja vprašanja:

  • Kako pouk tujega jezika prispeva k doseganju splošnih ciljev in načel vzgojno-izobraževalnega procesa?
  • Kakšna je vzgojna in izobraževalna vrednost nekaterih sodobnih učnih pristopov in didaktičnih strategij kot so na kompetencah zasnovano poučevanje, problemsko učenje in pristop CLIL, jezikovni listovnik ipd.?
  • Kakšna je vloga formativnega spremljanja učenčevih dosežkov pri pouku tujih jezikov?
  • Kakšen je učinkovit pouk tujega jezika?

Predavatelji:

S tujine prihajata:

  • prof. dr. Michaela Sambanis, Freie Universität Berlin (predstavila bo izsledke najnovejših raziskav o delovanju možganov pri učenju tujih jezikov in kaj ta spoznanja pomenijo za razvoj didaktik tujih jezikov) in
  • prof dr. Agnes Einhorn s Centra za tuje jezike na Tehniški in ekonomski univerzi v Budimpešti (predavala bo o preverjanju znanja z vidika učečih).

Domači predavatelji pa bodo:

  • prof. dr. Janez Skela, Univerza v  Ljubljani;
  • izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir in izr. prof. dr. Alenka Lipovec, Univerza v Mariboru;
  • doc. dr. Brigita Kacjan, Univerza v Mariboru in Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika, izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, Univerza v Ljubljani in Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije ter
  • dr. Liljana Kač, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Predstavili bomo tudi dobre prakse z različnih držav.

Praktične informacije

Na spletni strani Goethe-Instituta najdete prijavnico, začasni program in nekatere izvlečke: https://www.goethe.de/ins/si/de/spr/unt/kal.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21628343

Prijavite se lahko kot predavatelji ali udeleženci konference.

Rok za prijavo prispevka je: 22. oktober 2019
Rok prijavo udeležbe: 8. november 2019

Prosimo, da izpolnjeni obrazec pošljete na katja.bradac@goethe.de

Kotizacije ni.

Vljudno vabljeni!

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej