Novinarska konferenca – 28. 11. 2012

Čas in kraj
28. november 2012  |  Tržaška cesta 2, Ljubljana

VABILO

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije organizira novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili strokovna stališča do predvidenih sprememb na področju predšolske vzgoje, ki jih predvideva predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih, ki ga je 23. 11. 2012 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije.

Novinarska konferenca bo v sredo, 28. 11. 2012 ob 13. uri na Tržaški cesti 2 v Ljubljani (prvo nadstropje levo, sejna soba).

Strokovna stališča o predlogih sprememb, bo v imenu predlagateljic rešitev zasnove za področje vrtcev v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 2011, predstavila dr. Ljubica Marjanovič Umek. V imenu Skupnosti vrtcev Slovenije bodo svoja stališča predstavile ga. Božena Bratuž kot predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, ga. Mija Koderman kot vodja Republiškega aktiva svetovalnih delavk in delavcev v vrtcih pri Skupnosti vrtcev Slovenije in ga. Marta Kocjančič kot vodja Republiškega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri Skupnosti vrtcev Slovenije. Gospa Breda Forjanič pa bo kot predsednica predstavila stališča Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije.

Ker gre za predloge sprememb na področju predšolske vzgoje, ki bodo temeljito vplivale na kakovost vrtcev, s tem pa dolgoročno tudi na kakovost izobrazbe državljank in državljanov Republike Slovenije, upamo, da se boste novinarske konference udeležili.

Vljudno vabljeni!

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej