Pedagoško-andragoški dnevi 2012

Čas in kraj
26. in 27. januar 2012  |  Filozofska fakulteta, Ljubljana

Vabilo na Pedagoško-andragoške dneve 2012

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani tudi v letošnjem študijskem letu za svoje diplomante organizira Pedagoško-andragoške dneve – PAD 2012, ki bodo 26. in 27. januarja 2012 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Letos v ospredje postavljajo problematiko

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA TER VREDNOTENJA DOSEŽKOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU.

Gre za eno najzahtevnejših nalog v izobraževalnem sistemu, ki vpliva tako na vse udeležence izobraževanja kot tudi na učitelje, izobraževalne institucije in družbo. Izhodiščno vprašanje je, kako notranje in zunanje ocenjevanje znanja ter vrednotenje dosežkov vplivajo na kakovost poučevanja, učenja in znanja. Med drugim se bomo spraševali:

• Kako na procese preverjanja in ocenjevanja znanja ter vrednotenja dosežkov vpliva vse izrazitejša kompetenčna naravnanost kurikularnega načrtovanja?

• Kaj nam sporočajo mednarodne raziskave, ki preverjajo pismenost oz. kompetentnost mladih in odraslih (npr. PISA, PIRLS, PIAAC), in kaj tiste, ki preverjajo znanje učencev in dijakov (TIMSS,TIMSS Advanced)?

• Velja vztrajati, da v nacionalnih programskih dokumentih ostanejo jasno opredeljeni minimalni in temeljni standardi znanja?

• S katerimi specifičnimi sistemskimi in konceptualnimi problemi se soočajo učitelji, ki poučujejo na različnih stopnjah in področjih vzgoje in izobraževanja?

• Kako daleč smo z rešitvami, ki bi omogočile optimalno vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja?

• Kako na opisane dileme odgovarja nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju?

Tudi letos so dobrodošli prispevki iz prakse.

Kotizacije za PAD 2012 ni.

Dodatne informacije in prijave na: http://www.pedagogika-andragogika.com/index.asp?LANG=slo

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej