Posvet: Civilna družba in šolski sistem

Čas in kraj
21. in 22. oktober 2011  |  Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Spoštovani!

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO (ŠC CELJE)

IN

AKTIVNI ŠOLNIKI – ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 4. JULIJ

21. in 22. oktobra 2011 organizirata

2.mednarodni strokovni posvet z naslovom

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej