Posvet: Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih izzivov

Čas in kraj
6. marec 2015  |  Ljubljana

Spoštovani učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci in ravnatelji,

problematika, povezana s sodelovanjem šole in njenih strokovnih delavcev s starši, postaja vse bolj aktualna in pereča. Zato smo se na Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo odločili, da pripravimo enodnevni strokovni posvet prav na to temo. Naslovili smo ga »Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih izzivov« .

Posvet je namenjen vsem strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, vzgojnih in prevzgojnih zavodih, ki se dnevno in neposredno srečujete z omenjeno problematiko.

Posvet bo potekal v petek, 6. marca 2015 od 9. do 15. ure v Ljubljani.

Vabimo vas, da se posveta udeležite, saj bo to odlična priložnost za predstavitev konkretnih primerov in izmenjavo mnenj o njih tako med samimi udeleženci kot tudi z vabljenimi strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja. Ker je zaradi narave dogodka število udeležencev omejeno, nam svojo prijavo pošljite čim prej, najkasneje do 16. januarja 2015.

Več si lahko preberete v vabilu, prijavite pa se s prijavnico.

Ob tem pa vam iskreno želimo prijetne in mirne praznike ter uspešno in zadovoljno novo leto 2015!

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej