Strokovni forum “Prebijmo molk: »Homofobija na naši šoli?”

Čas in kraj
6. december 2012  |  City Hotel, Ljubljana

Spoštovani,

Vljudno vas vabimo na strokovni forum “Prebijmo molk: »Homofobija na naši šoli?”, ki bo v organizaciji DIC Legebitra potekal 6. decembra v City Hotelu v Ljubljani.

Društvo informacijski center LEGEBITRA je v letu 2011 izvajalo raziskavo z naslovom Homofobija na naši šoli?, ki je preučevala, kako srednješolski prostor obravnava vprašanje homoseksualnosti, dotika pa se tudi širšega vprašanja obravnave nasilja in diskriminacije v srednjih šolah v Sloveniji. Podatki v raziskavi kažejo, da na pomanjkljivo razpravo o homoseksualnosti in homofobiji najmočneje vpliva občutek nestrokovnosti in nesuverenosti posameznega učitelja o tem vprašanju, ter da bi učiteljem pri njihovem delu in boju proti vsem oblikam nasilja pomagala tudi konkretna strategija proti nasilju v šolah, ki bi eksplicitno vključevala ukrepe proti homofobiji.

V okviru javnega foruma “Prebijamo tišino!” zato želijo:

  • Predstaviti najnovejše domače raziskave in druge strokovne informacije, ki zadevajo šolo in diskurz o homofobiji, ter vključujejo predloge, ki učiteljem pomagajo pri vpeljavi razprave o homoseksualnosti in homofobiji v svoje delo in
  • spodbuditi razpravo o trenutnih trendih, ki zadevajo diskurz o nenasilju v srednjih šolah in nasloviti vprašanje, kako v času ekonomske krize in vedno težjega položaja učiteljev zagotavljati, da bo šola varen in vključujoč prostor za vse, ki v tem okolju sobivajo.

Prisotnost na forumu so že potrdili:

Dr. Andreja Hočevar (ZDPDS)
Dr. Neža Kogovšek Šalamon (Mirovni inštitut)
Dr. Roman Kuhar (Filozofska fakulteta in Mirovni inštitut)
Mag. Boris Radosavljevič (SVIZ)
Melani Centrih, ravnateljica, Gimnazija Ptuj

Forum je namenjen pedagoškim delavkam in delavcem, študentkam in študentom pedagoških, družboslovnih in humanističnih študij, predstavnicam in predstavnikom nevladnih organizacij s področja izobraževanja, mladinskega dela, preprečevanja nasilja in zagovarjanja človekovih pravic ter vsem tistim, ki jih tema zanima.

Na forum se je treba predhodno prijaviti. Prijave zbiramo do ponedeljka, 03. 12. 2012 na e-naslov legebitra(a)siol.net. Prijavnica in program sta priložena ter dostopna tudi na:
www.drustvo-legebitra.si.

Dodatne informacije o projektu in rezultatih raziskave: Jasna Magić  ( legebitra(a)siol.net ali 01 430 51 44).

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej