V. Mednarodni kongres DVDS

Čas in kraj
26. in 27. marec 2015  |  Dijaški dom Tabor, Ljubljana

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in s Skupnostjo dijaških domov, organizira

V. mednarodni strokovni kongres z naslovom:

»Modeli vzgoje v globalni družbi«.

Kongres bo potekal 26. in 27. marca 2015, v prostorih Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska 7, Ljubljana.

Več informacij najdete v priponkah na spletnih straneh DVDDS www.dvdds.si

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej