Organi Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

IZVRŠNI ODBOR
dr. Klara Skubic Ermenc predsednica
dr. Damijan Štefanc podpredsednik in glavni in odgovorni urednik revije Sodobna pedagogika
dr. Jasna Mažgon
dr. Mojca Kovač Šebart
dr. Zdenko Medveš
Igor Selan
dr. Tadej Vidmar
PREDSEDNIKI DRUŠTEV
dr. Robi Kroflič Slovensko društvo pedagogov
Ajda Erjavec Bartol Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije
Aleš Žitnik Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske
Nataša Felc Pedagoško društvo Idrija
Saša Šterk Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Urška Lah Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
dr. Boris Kožuh Klub Krila Gora
Mark Užmah Društvo študentov andragogike in pedagogike
dr. Brigita Kacjan Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika
OPERATIVNI ODBOR
dr. Damijan Štefanc
Igor Selan
Aleš Žitnik
dr. Klara Skubic Ermenc
NADZORNI ODBOR
Lilijana Gabrič Hvasti predsednica
dr. Jasna Mažgon članica
Marika Senica članica
ČASTNO RAZSODIŠČE
dr. Metod Resman predsednik
dr. France Strmčnik
mag. Mladen Tancer

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 1, Marec 2020 - 71 (137)

Etična načela v akcijskem raziskovanju

Poglej