Organi Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

PREDSEDNICA ZDPDS
dr. Danijela Makovec Radovan
PODPREDSEDNICA
dr. Klara Skubic Ermenc
IZVRŠNI ODBOR
dr. Danijela Makovec Radovan predsednica
dr. Klara Skubic Ermenc podpredsednica
dr. Katja Jeznik odgovorna urednica revije Sodobna pedagogika
dr. Mojca Kovač Šebart
dr. Zdenko Medveš
Igor Selan
dr. Tadej Vidmar
dr. Damijan Štefanc
Tatjana Lubej Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika
dr. Jasna Mažgon Slovensko društvo pedagogov
mag. Maruška Željeznov Seničar Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije
Aleš Žitnik Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske
Nataša Hvala Pedagoško društvo Idrija
Saša Jerman Šterk Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Avguština Zupančič Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
dr. Boris Kožuh Klub Krila Gora
Karmen Kovač Društvo študentov andragogike in pedagogike
OPERATIVNI ODBOR
dr. Klara Skubic Ermenc
Aleš Žitnik
Saša Jerman Šterk
NADZORNI ODBOR
Lilijana Gabrič Hvasti predsednica
Bojan Veberič
dr. Matej Urbančič
ČASTNO RAZSODIŠČE
dr. Metod Resman predsednik
dr. Janko Muršak
dr. Martin Kramar

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej