Obvestila in novice

Sodobna pedagogika prejemnica Reda za zasluge

Datum
Objavljeno 6. februar 2024

Sodobna pedagogika je v letu 2023 slavila pomembno obletnico, izhajal je namreč njen 140. letnik. Ob tem visokem jubileju ter za izjemen prispevek revije k razvoju pedagogike kot znanstvene vede v domačem in mednarodnem prostoru, je predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar, decembra 2023 reviji Sodobna pedagogika podelila Red za zasluge. V imenu številnih generacij ...

Preberi

Odziv strokovne javnosti na predlog spremembe Zakona o osnovni šoli

Datum
Objavljeno 21. november 2023

Skupina poslancev je v Državni zbor v začetku oktobra vložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, s katerim želijo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vpeljati t.i. pripravljalnice za učence, katerih materni jezik ni slovenski. S predlogom želi skupina poslank in poslancev vpeljati model vključevanja učencev s priseljenskim ozadjem, ki je v Evropi ...

Preberi

Tematsko vabilo avtorjem za prispevke v reviji Sodobna pedagogika

Datum
Objavljeno 31. marec 2023

Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja? Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije je 23. 3. 2023 organizirala posvet z zgoraj navedenim naslovom, da bi ponudila prostor za razpravo o obsežni prenovi oz. reformi sistema vzgoje in izobraževanja, ki je pred nami in že dobiva prve obrise. Na posvetu so bila odprta vprašanja o ...

Preberi

"Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?

Datum
Objavljeno 21. marec 2023

PROGRAM POSVETA marec 2023, Cankarjev dom v Ljubljani 8.30–9.00 prihod udeležencev in registracija 9.00–9.15 uvodni nagovori: dr. Boris Černilec, državni sekretar, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dr. Danijela Makovec Radovan, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije   9.15–10.00 dr. Zdenko Kodelja: Reforma kot pot do bolj pravičnega sistema vzgoje in izobraževanja 10.00–10.45 dr. Ljubica Marjanovič ...

Preberi

Vabilo na strokovni posvet ZDPDS 'Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?'

Datum
Objavljeno 16. november 2022

V obdobju, ki prihaja je pred nami ponovno obsežna šolska reforma. Trenutno smo priča več procesom (sprejeta Izhodišča prenove učnih načrtov v OŠ in gimnaziji, Zaveza, k prenovi vseh UN po šolski vertikali v okviru NOO, izoblikovanje iniciative Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem), ki v tem trenutku sicer potekajo ločeno, zdi pa se, da ...

Preberi

Stavko podpiramo, ker podpiramo znanje, izobrazbo, prihodnost: otrok, mladih in družbe

Datum
Objavljeno 8. marec 2022

Kakovostnega znanja, dostopnosti in pravičnosti sistema vzgoje in izobraževanja, visokih rezultatov na različnih lestvicah merjenja znanja v mednarodnih primerjavah ni mogoče doseči brez vseh tistih, ki v vrtcih in šolah s svojim strokovnim delom zagotavljajo visoko raven pedagoškega procesa v najširšem pomenu te besede: vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev, ravnateljic in ravnateljev, šolskih svetovalnih delavk ...

Preberi

V Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije nasprotujemo predlaganim spremembam ZOFVI

Datum
Objavljeno 2. december 2021

V času, ko smo soočeni z nedomišljenimi ukrepi šolske politike na področju omejevanja posledic formalno sicer nerazglašene epidemije, so si stranke vladajoče politike privoščile še eno strokovno in politično nesprejemljivo potezo: v zakonodajni postopek so vložile predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije nas skrbi, ...

Preberi

Skrajni čas je, da šolska politika začne opravljati svoje delo

Datum
Objavljeno 29. marec 2021

Mineva dobro leto dni, odkar zaradi epidemije covid-19 izobraževanje, še zlasti pa pouk v Sloveniji potekata v izrazito okrnjeni obliki. Večino letošnjega in pomemben del preteklega šolskega leta so bili učenci, dijaki in študentje deležni kriznega izobraževanja na daljavo, ki niti v didaktičnem niti v vzgojno-socializacijskem pogledu ne omogoča tako kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa kot bi ga mladim družba morala zagotoviti in smo ga tudi zagotavljali preteklim generacijam. In glede na zadnje vladne ukrepe bo pouk na daljavo spet potekal tudi v prihodnje.

Preberi

Soočanje šolskih svetovalnih delavk in delavcev z epidemijo covid-19

Datum
Objavljeno 3. junij 2020

Ob izbruhu epidemije covid-19 se je življenje in delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v trenutku izjemno spremenilo. Skupnost otrok/učencev/dijakov in strokovnih delavcev se je preselila v virtualni prostor. S tem so se odprla številna vprašanja o vplivu teh sprememb na vzgojne, izobraževalne in svetovalne procese ter vlogo svetovalne službe (prim. Gregorčič Mrvar, Jeznik in Kroflič 2020; Šarić in Gregorčič Mrvar 2020; School Counseling During COVID-19 2020).

Preberi

Odziv na (strokovne) rešitve ob ponovnem vključevanju otrok v vrtce

Datum
Objavljeno 15. maj 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 8. 5. 2020 javnim in zasebnim vrtcem posredovalo gradiva s priporočili za ravnanje ob postopnem ponovnem odpiranju vrtcev. Pregled gradiv pokaže, da so ta neusklajena in ne v celoti domišljena, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov. Odprtih je več vprašanj, nekatera najbolj pereča ...

Preberi

Soočanje ravnateljev z epidemijo covid-19

Datum
Objavljeno 5. maj 2020

V Sloveniji je trenutno več kot 230.000 učencev, dijakov in študentov, poučuje pa jih skoraj 21.000 učiteljev – četrt milijona ljudi je svoje učenje in delo čez noč preneslo iz fizičnega v virtualno okolje. Smo del zgodovinsko unikatne situacije, ki je zajela velik del svetovne populacije: po podatkih UNESCA (2020) je prvi majski dan izven šol pričakalo skoraj 1,3 milijarde učencev v 186 državah. Kot opozarjajo poznavalci (Hodges idr., 2020), pa temu izobraževanju ne moremo reči poučevanje na daljavo v polnem pomenu besede, saj bi vzpostavitev takšnega terjalo dolgotrajne priprave, vključujoč celotno infrastrukturo, podporne službe in temeljite didaktične in vsebinske priprave. To, čemur smo priča danes, lahko imenujemo krizno oz. izredno poučevanje na daljavo (emergency remote teaching) (prav tam).

Preberi

Kaj je potrebno zagotoviti, da bo ocenjevanje znanja v času izobraževanja na daljavo strokovno legitimno?

Datum
Objavljeno 21. april 2020

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji že več kot mesec dni poteka v izjemnih razmerah in kot kaže, bo moralo izvajanje izobraževanja na tak način potekati vsaj še nekaj tednov, morda do konca letošnjega šolskega leta, ali pa nas čaka obdobje ponavljajočih se epidemij in z njimi izolacij. Šole so se na spremenjene okoliščine nemudoma odzvale in začele sprva še brez jasnih usmeritev in navodil MIZŠ ali stroke izobraževanje izvajati na daljavo. Znašli smo se v novi situaciji, v kateri skupaj orjemo ledino.

Preberi

Nekaj predlogov za delo šolske svetovalne službe v času izolacije zaradi epidemije

Datum
Objavljeno 20. april 2020

Trenutno vsi živimo v situaciji, ki je za nas nova in drugačna od tiste, ki smo je vajeni. Prilagajanje na spremembe je lahko zahtevno, saj se na te spremembe nismo mogli pripraviti in jih načrtovati. Delo v šoli se je zelo spremenilo – pouk poteka na daljavo, v mnogočem je vzgojno-izobraževalni proces okrnjen in spremenjen. Vloga šolske svetovalne službe je tudi v teh okoliščinah zelo pomembna in mnogi svetovalni delavci so že začeli z novimi in izvirnimi pristopi pri svojem delu.

Preberi

Posvet o formativnem spremljanju - PROGRAM

Datum
Objavljeno 6. februar 2020

Objavljamo podroben program strokovnega posveta na temo "Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?", ki bo potekal 12. februarja 2020 od 9.30 do 15. ure v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Aškerčeva cesta 2, Ljubljana).

Preberi

Izjava za javnost ob imenovanju strokovne skupine za pripravo nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju

Datum
Objavljeno 20. januar 2020

Tresla se je gora, rodila se bo bela miš. Nobene bele knjige ne bo. Dobili bomo izdelek na nekaj straneh, ki bo plod zagotovo dobronamernega razmisleka posameznikov, ki so sicer ugledni in na svojih področjih kompetentni strokovnjaki, žal pa to v veliki večini niso, ko gre za iskanje (pa četudi samo »strateškega« okvira) sistemskih rešitev, kar pa v tej državi po dvajsetih letih neodgovornega političnega igranja z vzgojno-izobraževalnim sistemom nujno potrebujemo.

Preberi

Zaključki okrogle mize: Pomen in vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Datum
Objavljeno 22. maj 2019

V soorganizaciji Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF UL in Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije je 7. maja 2019 na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekala okrogla miza ob izdaji tematske številke revije Sodobna pedagogika z naslovom Pedagog kot šolski svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Avtorice in avtorji so v prispevkih tematizirali različne vidike vloge pedagogov ...

Preberi

Do kakovostne šole vodijo strokovno dobro premišljene rešitve

Datum
Objavljeno 15. februar 2019

Izjava za javnost ob aktualnih polemikah o stanju in rešitvah na področju osnovnošolskega izobraževanja Šolski prostor je v Sloveniji že več let poligon za uveljavljanje parcialnih sistemskih sprememb in posegov, ki ne temeljijo na evalvacijah ter drugih strokovnih analizah in ne dajejo prostora argumentirani razpravi. Vsaj v zadnjem desetletju in pol je bilo malodane edino ...

Preberi

Odziv na predlagane spremembe ZOSN

Datum
Objavljeno 29. junij 2017

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izražamo ostro nasprotovanje predlagani noveli Zakona o osnovni šoli (ZOsn), o kateri je 18. maja 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) odprlo javno razpravo.

Preberi

Strokovni posvet - PROGRAM

Datum
Objavljeno 3. marec 2016

Spoštovani, podroben program strokovnega posveta, ki bo potekal v petek, 4. 3. 2015 od 9. ure dalje v Pionirskem domu v Ljubljani, lahko najdete v priponki.

Preberi

Izjava ob napovedanih varčevalnih ukrepih MIZŠ

Datum
Objavljeno 15. januar 2015

Ukrep, s katerim je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozdravilo osnovne šole ob začetku novega koledarskega leta, je izjemno zaskrbljujoč in ob njem preprosto ni več mogoče molčati. Razlogov za skrb je več. Ukinitev financiranja učne pomoči učencem s posebnimi potrebami najprej nedvomno kaže, da se Sloveniji tudi v prihodnje obeta politika, ki si ...

Preberi

Zahvala za sodelovanje na konferenci!

Datum
Objavljeno 19. maj 2011

Vsem udeležencem mednarodne znanstvene konference v Žalcu se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in vas k sodelovanju vabimo tudi v prihodnje!

Preberi

Program konference

Datum
Objavljeno 10. maj 2011

Mednarodna znanstvena konferenca Kakšno znanje hočemo? Vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času.

Preberi

Tretje obvestilo

Datum
Objavljeno 22. april 2011

Spoštovani, vabimo vas, da se na konferenco, če tega še niste storili, prijavite in plačate kotizacijo najkasneje do 6. maja 2011. Do roka za oddajo prispevkov, smo prejeli več kot 70 prispevkov.

Preberi

Podaljšan rok prijave s prispevkom

Datum
Objavljeno 2. februar 2011

Zaradi interesa udeležencev konference smo podaljšali rok za oddajo prispevkov. Prispevke lahko nam lahko pošljete najkasneje do 28. februarja.

Preberi

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

v imenu programskega in organizacijskega odbora vas vabim, da se udeležite mednarodne znanstvene konference (v nadaljevanju: konferenca) z naslovom »Kakšno znanje hočemo? Vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času«, ki bo 13. in 14. maja 2011 v Žalcu. Konferenco organizira Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (v nadaljevanju: ZDPDS). V času, ko se obetajo konceptualne ...

Preberi

Bivanje v Žalcu

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Bivanje v Žalcu si prijavljeni organizirate in njegove stroške krijete sami. Rezervacije v hotelu Žalec sprejemajo na telefonski številki: (+ 386) 3 713 17 00. Predlagamo, da si čim prej rezervirate sobo v Hotelu Žalec. Informacije o prenočitvenih in drugih gostinskih zmogljivostih v občini Žalec najdete na: www.zkst-zalec.si/turizem/index. Prenočitvene zmogljivosti pa lahko najdete tudi v ...

Preberi

Plačilo kotizacije

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Kotizacija vključuje: Zbornik prispevkov in tematsko številko revije Sodobna pedagogika, kave, čaj, sokove in prigrizke med odmori, promocijski material, organizacijo srečanja ter izdajo potrdila o udeležbi. Višina kotizacije za udeležbo na konferenci se razlikuje glede na to, ali ste član kakega od društev, ki je vključeno v ZDPDS (seveda morate v društvu imeti plačano članarino ...

Preberi

Navodila za pripravo in pošiljanje prispevkov

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Aktivni udeleženci konference naj programskemu odboru pošljejo svoj prispevek na elektronski naslov: zdpds@siol.net Prispevki, ki bodo pravočasno prispeli na naš naslov in bodo izpolnjevali postavljene zahteve glede pisanja prispevkov, bodo po opravljeni recenziji objavljeni v zborniku konference. Izbor prispevkov pa bo po odločitvi uredniškega odbora revije Sodobna pedagogika objavljen tudi v redni tematski številki revije. ...

Preberi

Navodila za prijavo

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Na konferenco se prijavite tako, da na naslov ZDPDS, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija pošljete izpolnjeno prijavnico, ki je priložena temu gradivu. Prosimo vas, da prijavnico pošljete le enkrat. Prijava je dokončno veljavna šele po plačilu kotizacije. Udeležence, ki nameravate na konferenci sodelovati s pisnim prispevkom, prosimo, da datoteko s svojim prispevkom skupaj s prijavo ...

Preberi

Oblike dela

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

K sodelovanju na konferenci vabimo ravnatelje, vzgojitelje, učitelje, svetovalne in druge strokovne delavce, ki delujete na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema: od vrtca do izobraževanja odraslih. Prizadevali si bomo za sodelovanje domačih in tujih strokovnjakov s tematskega področja konference. Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predstavitev in razprav ter predstavitev in razprav v tematskih skupinah. Program ...

Preberi

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej