38. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije

Datum
Objavljeno 23. januar 2016

Spoštovane kolegice/kolegi!

Povabilo k sodelovanju s prispevkom na 38. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS je odprto do 5. februarja 2016.

Gotovo je tudi marsikomu od pedagogov  blizu zgodovina šolstva in pedagogike, kar lahko predstavite, analizirate ali na novo osvetlite…

Besedilo razpisa, prijavni obrazec za  predlog prispevka (povzetek, viri in metodologija) so dostopni na spletni strani ZZDS: http://www.zzds.si/

Zgodovina izobraževanja Slovence kot narod sta oblikovala slovenski jezik in tiskana knjiga, nič manj pa izobraževanje in šola. Zgodovino izobraževanja, pa tudi vzgoje in šolstva skozi stoletja predstavljajo različni formalni in neformalni načini prenosa kulturnih vrednot in znanja na mlajšo generacijo pa tudi procese, ki jih danes označujemo kot vseživljenjsko učenje. Pri tem ne gre spregledati močnega prepletanja vzgoje v družini in vzgojnih vplivov družbe, lastnih želja posameznikov po znanju in pestrosti idejnih vplivov ter državne in cerkvene vloge pri tem. Kako se je pri izobraževanju kazalo njihovo medsebojno sodelovanje in kako podpora ali odpori posameznim izobraževalnim pristopom in usmeritvam na Slovenskem, v soseščini in mednarodnih primerjavah? …

Vabljeni k sodelovanju z raziskavami tematike: www.zzds.si

  1. Pedagoška misel skozi čas: pedagoški klasiki in slovenski teoretiki vzgoje in izobraževanja
  2. Šola kot ustanova: šolski prostor, izobraževalna, kulturna in vzgojna dejavnost šol
  3. Pestre poti od šolanja k izobrazbi: neformalno izobraževanje, šolanje za poklic, tehnično izobraževanje, povezovanje gospodarstva in izobraževanja …
  4. Podoba učitelja / učiteljice / ravnatelja skozi zgodovino
  5. Učenec, dijak, študent: od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
  6. Pogledi na pouk zgodovine v šoli: Za boljše učbenike v osnovnih in srednjih šolah!, izbrane teme, pouk »problematične« zgodovine; zgodovina in družboslovje; sodoben pouk zgodovine; nacionalno preverjanje znanja in matura.

Programski odbor 38. zborovanja ZZDS

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej