Bivanje v Žalcu

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Bivanje v Žalcu si prijavljeni organizirate in njegove stroške krijete sami. Rezervacije v hotelu Žalec sprejemajo na telefonski številki: (+ 386) 3 713 17 00. Predlagamo, da si čim prej rezervirate sobo v Hotelu Žalec.

Informacije o prenočitvenih in drugih gostinskih zmogljivostih v občini Žalec najdete na: www.zkst-zalec.si/turizem/index. Prenočitvene zmogljivosti pa lahko najdete tudi v okolici Žalca (npr. v Preboldu).

Programski odbor konference: dr. Mojca Kovač Šebart, ga. Lilijana Gabrič Hvasti, dr. Andreja Hočevar, dr. Damijan Štefanc, dr. Zdenko Medveš, dr. Robi Kroflič.

Organizacijski odbor konference: dr. Andreja Hočevar, Nataša Privošnik, Klara Urbanc, Marjana Lešnik, Igor Selan, Romana Adam in Aleš Žitnik.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej