Oblike dela

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

K sodelovanju na konferenci vabimo ravnatelje, vzgojitelje, učitelje, svetovalne in druge strokovne delavce, ki delujete na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema: od vrtca do izobraževanja odraslih. Prizadevali si bomo za sodelovanje domačih in tujih strokovnjakov s tematskega področja konference.

Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predstavitev in razprav ter predstavitev in razprav v tematskih skupinah. Program predstavitev bo pripravil programski odbor na podlagi vsebine prispevkov. V plenarnem zaključku konference bodo predstavljene skupne ugotovitve in priporočila, ki bodo oblikovani v posameznih tematskih skupinah in med panelno razpravo.

Prispevke, ki bodo ustrezali tematiki konference bomo objavili v zborniku konference ali v reviji Sodobna pedagogika.

Svoje prispevke lahko pripravite tudi v obliki plakata.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej