Odziv na (strokovne) rešitve ob ponovnem vključevanju otrok v vrtce

Datum
Objavljeno 15. maj 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 8. 5. 2020 javnim in zasebnim vrtcem posredovalo gradiva s priporočili za ravnanje ob postopnem ponovnem odpiranju vrtcev. Pregled gradiv pokaže, da so ta neusklajena in ne v celoti domišljena, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov. Odprtih je več vprašanj, nekatera najbolj pereča obravnavamo v nadaljevanju.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej