Plačilo kotizacije

Datum
Objavljeno 14. oktober 2010

Kotizacija vključuje: Zbornik prispevkov in tematsko številko revije Sodobna pedagogika, kave, čaj, sokove in prigrizke med odmori, promocijski material, organizacijo srečanja ter izdajo potrdila o udeležbi.

Višina kotizacije za udeležbo na konferenci se razlikuje glede na to, ali ste član kakega od društev, ki je vključeno v ZDPDS (seveda morate v društvu imeti plačano članarino za leto 2010), ali se boste konference udeležili s prispevkom ali ne in glede na to, kdaj boste plačali kotizacijo. S tem želimo spodbuditi čim večje število društev, da se pridružite ZDPDS, čim več udeležencev konference k aktivni udeležbi in vas motivirati za čim prejšnjo prijavo, kar nam bo omogočilo, da bomo konferenco čim bolje organizirali.

KOTIZACIJA PLAČANA

do 14. 1. 2011 po 14. 1. 2011

POSAMEZNIK, KI SO ČLANI DRUŠTEV, VKLJUČENIH V ZDPDS S PRIJAVLJENIM PRISPEVKOM

BREZ PRIJAVLJENEGA PRISPEVKA

120 €

150 €

170 €
OSTALI S PRIJAVLJENIM PRISPEVKOM

BREZ PRIJAVLJENEGA PRISPEVKA

150 €

180 €

210 €

V ceno je vključen DDV.

KOTIZACIJA SE ZMANJŠA:

– za drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca konference iz iste ustanove oz. za soavtorja/ico prispevka se kotizacija glede na podatke v zgornji tabeli zmanjša za 35 EUR na osebo;

– za redne in izredne študentke in študente, brezposelne in upokojence kotizacija znaša 25 EUR.

Udeleženci, ki na konferenci ne boste sodelovali s svojim prispevkom, se lahko na konferenco prijavite in plačate kotizacijo najkasneje do 29. 4. 2011. Do tega datuma bomo vračali že vplačane kotizacije zaradi morebitne odpovedi sodelovanja na konferenci. Po tem datumu to ne bo več možno.

Vse udeležence prosimo, da kotizacijo za konferenco nakažete na transakcijski račun ZDPDS št. 0201 7001 2384 389 in organizacijskemu odboru konference obvezno pošljete kopijo položnice ali drugega dokumenta o plačani kotizaciji (lahko po faksu ali e-pošti). Naša davčna številka je SI65435613 in smo davčni zavezanci.

POMEMBNI ROKI, NASLOVI IN ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ZVEZE DRUŠTEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV SLOVENIJE (ZDPDS)

NAMEN PRIJAVE ROK PRIJAVE IN PLAČILA NASLOV
Prijava udeležbe z oddajo prispevka 14. 1. 2011 ZDPDS, Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Prijava udeležbe brez prispevka in ob odpovedi udeležbe, vračilo kotizacije 29. 4. 2011 ZDPDS, Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Plačilo znižane cene kotizacije do 14. 1. 2011 IBAN: SI56 0201 7001 2384 389 (NLB d.d.)

SWIFT: LJBASI2X

Dodatna pojasnila v zvezi s konferenco lahko dobite po telefonu (+ 386) 1 425 01 08, vsak ponedeljek, sredo in četrtek med 10.00 in 13.00 uro. Oseba za stike je ga. Romana Adam.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej