Soočanje ravnateljev z epidemijo covid-19

Datum
Objavljeno 5. maj 2020

Klara Skubic Ermenc, Jana Kalin in Jasna Mažgon

V Sloveniji je trenutno več kot 230.000 učencev, dijakov in študentov, poučuje pa jih skoraj 21.000 učiteljev – četrt milijona ljudi je svoje učenje in delo čez noč preneslo iz fizičnega v virtualno okolje. Smo del zgodovinsko unikatne situacije, ki je zajela velik del svetovne populacije: po podatkih UNESCA (2020) je prvi majski dan izven šol pričakalo skoraj 1,3 milijarde učencev v 186 državah. Kot opozarjajo poznavalci (Hodges idr., 2020), pa temu izobraževanju ne moremo reči poučevanje na daljavo v polnem pomenu besede, saj bi vzpostavitev takšnega terjalo dolgotrajne priprave, vključujoč celotno infrastrukturo, podporne službe in temeljite didaktične in vsebinske priprave. To, čemur smo priča danes, lahko imenujemo krizno oz. izredno poučevanje na daljavo (emergency remote teaching) (prav tam).

Edinstvenost trenutne situacije je v tem, da je zajela cel planet, ne pa v tem, da do kriznega zaprtja šol in prehoda na izobraževanje na daljavo še ne bi prišlo. Omenimo zgolj dva primera: ko je leta 2003 prišlo do izbruha epidemije SARS-a na Kitajskem, so za dva meseca zaprli šole v številnih mestih, vključno s Pekingom, Hong Kongom in Singapurjem (Borja, 2003). Oblasti so zagotovile vse tehnološke in formalne pogoje za izvajanje izobraževanja na daljavo, a tudi s hitrim in učinkovitim ukrepanjem niso uspele zagotoviti dostopa do izobraževanja vsem učencem. Zanje so iskali drugačne možnosti, med drugim so jim nudili prostore za učenje v manjših skupinah. Podobno situacijo so doživele univerze v Republiki Južni Afriki v letih 2015 in 2017, ko so zaradi masovnih študentskih protestov številne univerze izobraževanje preselile v virtualno okolje (Czerniewicz, 2020).

Da bi dobili vpogled v trenutno situacijo na šolah v Sloveniji, smo sodelavci Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (skupaj z Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije) začrtali obsežnejšo raziskavo. V prvem koraku smo izvedli raziskavo med ravnatelji.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej