Soočanje šolskih svetovalnih delavk in delavcev z epidemijo covid-19

Datum
Objavljeno 3. junij 2020

Petra Gregorčič Mrvar, Jasna Mažgon, Barbara Šteh, Marjeta Šarić in Katja Jeznik
Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Ob izbruhu epidemije covid-19 se je življenje in delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v trenutku izjemno spremenilo. Skupnost otrok/učencev/dijakov in strokovnih delavcev se je preselila v virtualni prostor. S tem so se odprla številna vprašanja o vplivu teh sprememb na vzgojne, izobraževalne in svetovalne procese ter vlogo svetovalne službe (prim. Gregorčič Mrvar, Jeznik in Kroflič 2020; Šarić in Gregorčič Mrvar 2020; School Counseling During COVID-19 2020).

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej