V Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije nasprotujemo predlaganim spremembam ZOFVI

Datum
Objavljeno 2. december 2021

V času, ko smo soočeni z nedomišljenimi ukrepi šolske politike na področju omejevanja posledic formalno sicer nerazglašene epidemije, so si stranke vladajoče politike privoščile še eno strokovno in politično nesprejemljivo potezo: v zakonodajni postopek so vložile predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije nas skrbi, ker se je vladajoča politika tudi v tem primeru odrekla dialogu in iskanju strokovno premišljenih rešitev, polje vzgoje in izobraževanja pa skozi predlagane spremembe ponovno izkorišča za udejanjanje svojih ozkih strankarskopolitičnih interesov.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej