Stavko podpiramo, ker podpiramo znanje, izobrazbo, prihodnost: otrok, mladih in družbe

Datum
Objavljeno 8. marec 2022

Kakovostnega znanja, dostopnosti in pravičnosti sistema vzgoje in izobraževanja, visokih rezultatov na različnih lestvicah merjenja znanja v mednarodnih primerjavah ni mogoče doseči brez vseh tistih, ki v vrtcih in šolah s svojim strokovnim delom zagotavljajo visoko raven pedagoškega procesa v najširšem pomenu te besede: vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev, ravnateljic in ravnateljev, šolskih svetovalnih delavk in delavcev. Če želimo imeti razmišljujoče filozofe, angažirane družboslovce in humaniste, strokovne medicinske sestre, vešče gradbenike, visoko usposobljene zdravnike vseh specalizacij in, nenazadnje, politike, ki si bodo prizadevali za mir, ne pa podpihovali razdor med ljudmi – moramo imeti najprej tiste, ki jih bodo naučili razumeti svet okrog sebe in v njem svobodno in pogumno delovati. In kot družba od učiteljstva to pričakujemo. Kot družba znanja pa niti nimamo druge možnosti, kot da se opremo prav na intelektualni potencial vzgojiteljev in učiteljev ter tistih, ki so jih prav ti vzgojitelji in učitelji vzgajali in poučevali, zato je podcenjujoč in omalovažujoč odnos predstavnikov politične oblasti nesprejemljiv. Čas je, da vprašanja kakovosti in pravičnosti vrtca in šole, ki predstavljajo temelj družbene prihodnosti, postanejo prioriteta. In čas je, da ljudje, ki si prizadevamo za intelektualno in širše izobrazbeno odličnost te družbe in države, prenehamo biti tarča pritlehnih političnih diskreditacij. Dovolj je bilo in upreti se je treba. Zato v Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije podpiramo stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej