Tretje obvestilo

Datum
Objavljeno 22. april 2011

Spoštovani,

vabimo vas, da se na konferenco, če tega še niste storili, prijavite in plačate kotizacijo najkasneje do 6. maja 2011.

Do roka za oddajo prispevkov, smo prejeli več kot 70 prispevkov. Na konferenci bodo med drugimi s svojimi prispevki (z delovnimi naslovi) sodelovali:

dr. Bojan Baskar: Splošna izobrazba kot kozmopolitski projekt

dr. Janez Bečaj: Skupaj mislimo in se pogovarjamo – torej znamo

dr. Vesna Bilić: Učenje prek spleta: vztrajnost, potreba po spoznavanju in samoučinkovitost  internetne generacije pri pridobivanju znanja

Klemen Gutman: Didaktični pristop k organizaciji in poučevanju športne vzgoje v gimnaziji

Barbara Horvat: O refleksiji učenca pri pouku

dr. Darja Kobal Grum: Znanja in spretnosti ob vstopu v večinsko šolo – primer slepih in slabovidnih otrok

dr. Zdenko Kodelja: O koncu česa pripovedujejo zgodbe o koncu izobrazbe?

ddr. Barica Marentič Požarnik: Kaj je kakovostno znanje in kako do njega? O potrebi in možnostih zbliževanja dveh pogledov

dr. Ljubica Marjanovič Umek: Vloga jezika in socialnih kontekstov pri razvoju mišljenja in oblikovanju znanja

Ksenija Marolin Kuzma: Ustvarjanje ob Mozartovi glasbi

dr. Zora Rutar Ilc: Poučevanje za razumevanje

dr. Janez Skela: Opredelitev tuje jezikovna sporazumevalna zmožnost v skupnem evropskem jezikovnem okviru

dr. Marko Stabej: Jezikovni potrošnik in potrošnica

dr. Mojca Štraus in Neja Markelj: Doseganje temeljnih in najvišjih ravni pismenosti slovenskih učenk in učencev v rezultatih raziskave PISA

dr. Damijan Štefanc: Pojmovanje znanja v pedagoškem diskurzu: nekateri problemi

dr. Tadej Vidmar: Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom

dr. Amalija Žakelj in dr. Zlatan Magajna: Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletke v Sloveniji med obdobjema 2002-2005 in 2006-2010

Nekateri izmed navedenih prispevki bodo objavljeni v dveh tematskih revijah Sodobna pedagogika, drugi pa v zborniku mednarodne znanstvene konference. V zborniku bo objavljeno več kot 50 prispevkov, ki obravnavajo problematiko znanja.

Na konferenci bomo soočili različne poglede strokovnjakinj in strokovnjakov iz prakse ter strokovnjakinj in strokovnjakov, ki se z navedeno problematiko ukvarjajo raziskovalno. Skupaj bomo iskali odgovore na odprta vprašanja povezana z znanjem in posredovanjem znanja, pa tudi učenjem. Teh je, kot kažejo prispela besedila, kar veliko.

Na okrogli mizi, ki bo v petek 13. 5. 2011 zvečer, pa bo tekla razprava o aktualnih predlogih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja.

Za vse dodatne informacije v zvezi s konferenco nas lahko pokličete oz. nam pišete na objavljene kontakte.

Lep pozdrav in nasvidenje v Žalcu!

Dr. Andreja Hočevar
PREDSEDNICA ZDPDS

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej