Vabilo na strokovni posvet ZDPDS ‘Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?’

Datum
Objavljeno 16. november 2022

V obdobju, ki prihaja je pred nami ponovno obsežna šolska reforma. Trenutno smo priča več procesom (sprejeta Izhodišča prenove učnih načrtov v OŠ in gimnaziji, Zaveza, k prenovi vseh UN po šolski vertikali v okviru NOO, izoblikovanje iniciative Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem), ki v tem trenutku sicer potekajo ločeno, zdi pa se, da težijo k podobnemu cilju in jim je skupna tudi predpostavka, da v Sloveniji potrebujemo resen razmislek o prihodnosti šolstva ter nasploh vzgoje in izobraževanja.

Na strokovnem posvetu, 23.3.2023 v Ljubljani  želimo odpreti prostor razpravi o tem, kakšni so cilji in kako potekajo reformni procesi, kako so ali bi morali biti metodološko premišljeni, katera področja sistema ViZ bi morali nasloviti, kje vidimo najbolj pereče sistemske in strokovne probleme, kakšne in v katere smeri gredo prvi razmisleki o predlogih rešitev? 

Svoje razmisleke, kakšne sistemske in kurikularne spremembe bi morali uveljaviti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih bodo na prvem delu posveta z nami delili priznani strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali: dr. Zdenko Kodelja, dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Katja Košir, dr. Damijan Štefanc, dr. Marjan Šimenc, dr. Klara Skubic Ermenc, dr. Danijela Makovec Radovan ter dr. Borut Mikulec.

Po vsakem plenarnem predavanju bo del časa namenjen tudi razpravi z udeleženci posveta, saj je za kovanje dobrih rešitev potrebno soočiti poglede in uskladiti stališča različnih zornih kotov.  V popoldanskem delu posveta bo sledila okrogla miza, kjer bomo skupaj s predstavniki pristojnega ministrstva ter strokovnih organizacij s področja ViZ, iskali možnosti za njihovo uresničevanje. 

Vabimo vas, da se strokovnega posveta udeležite in s svojo udeležbo v plenarnih razpravah pomembno doprinesete k premislekom na vprašanja, ki se dotikajo reforme sistema vzgoje in izobraževanja. 

Prijava na posvet ni več možna, lahko pa vas uvrstimo v čakalnico in ob morebitnih odjavah, povabimo k prijavi na posvet. Če bi želeli v čakalnico, pišite na info@zdpds.si

Kotizacija:  70 eur.

Za vprašanja in dodatna pojasnila pišite na: info@zdpds.si

Veselimo se vaše udeležbe in sodelovanja na posvetu!

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2023 - 74 (140)

Mladi, psihosocialne stiske in šola kot potencialni podporni dejavnik

Poglej