Kaj je Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije?

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS) je samostojna strokovna in nevladna zveza, ki proučuje, razvija in bogati teorijo ter prakso na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V njej se združujejo društva in klubi pedagoških delavcev in druga društva s sorodno dejavnostjo z namenom uresničevanja programskih nalog, ki imajo skupen pomen za območje Slovenije. Dejavnost ZDPDS je zasnovana na načelih Ustave Republike Slovenije.

ZDPDS sodeluje z drugimi strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. ZDPDS lahko sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami ali organizacijami drugih držav. ZDPDS je pravna oseba.

Zaradi uspešnega uresničevanja smotrov posameznih društev in klubov pedagoških delavcev, zaradi koordinacije interesov in nalog ZDPDS:

 • usklajuje program društev, koordinira in spremlja delo med njimi, zlasti glede izvajanja delovnega programa, ki so ga društva (člani) ZDPDS skupno sprejeli;
 • organizira stalne in občasne delovne skupine za obravnavanje in reševanje aktualnih pedagoških vprašanj;

 • organizira kongrese, strokovne sestanke, predavanja, seminarje in druge oblike posvetovanj pedagoških delavcev, izdaja zbornike in druge publikacije povezane s to dejavnostjo ZDPDS,v skladu z veljavnimi predpisi;

 • daje pobude za znanstveno raziskovalno delo in razvoj pedagoške teorije in prakse;
 • širi znanstvena spoznanja domačih in tujih pedagoških teorij ter izkušenj prakse tako, da izdaja znanstveno revijo Sodobna pedagogika,v skladu z veljavnimi predpisi;
 • proučuje in obravnava aktualna pedagoška vprašanja, ter išče ustrezne rešitve, prispeva k razvoju pedagoške teorije in prakse;

 • na osnovi strokovnih pedagoških spoznanj si prizadeva prispevati k razvoju in demokratizaciji šolskega in vzgojno izobraževalnega sistema;

 • spremlja in daje strokovne pobude za smotrni razvoj mreže vzgojno-izobraževalnih institucij ter napredek njihovega dela;

 • skrbi za uveljavljanje in si prizadeva za ustrezno vrednotenje vzgojno-izobraževalne dejavnosti organizacij in pedagoških delavcev;

 • organizira razne oblike strokovnega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev ter sodeluje pri izobraževanju članov društev, vključenih v ZDPDS;

 • vzdržuje delovne, znanstvene in strokovne stike z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in izven nje.

ZDPDS organizira strokovna in študijska potovanja ter obiske pomembnih pedagoških ustanov in zavodov organizacij in posameznikov doma in v tujini, podpira udeležbo članov na mednarodnih pedagoških kongresih in posvetovanjih.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej