Društva vključena v ZDPDS

Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49
4000 Kranj
Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Aeroklub Krila Gora
Maroltova ulica 12
1000 Ljubljana

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej