“Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?

Datum
Objavljeno 21. marec 2023

PROGRAM POSVETA

  1. marec 2023, Cankarjev dom v Ljubljani
8.30–9.00 prihod udeležencev in registracija
9.00–9.15 uvodni nagovori:

dr. Boris Černilec, državni sekretar, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

dr. Danijela Makovec Radovan, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

 

9.15–10.00 dr. Zdenko Kodelja: Reforma kot pot do bolj pravičnega sistema vzgoje in izobraževanja
10.00–10.45 dr. Ljubica Marjanovič Umek: Reforma predšolske vzgoje v vrtcu? Da, v smeri večje pravičnosti in višje kakovosti za vse malčke in otroke
10.45–11.30 dr. Katja Košir, dr. Damijan Štefanc: Nekateri sistemski in pedagoški vidiki prenove osnovnošolskega izobraževanja
11.30–12.00 odmor
12.00–12.45 dr. Marjan Šimenc: Gimnazija med tradicijo in izzivi sodobnosti
12.45–13.30 dr. Klara Skubic Ermenc, dr. Danijela Makovec Radovan: Poklicno in strokovno izobraževanje – na poti k vključujoči odličnosti?
13.30–14.15 dr. Borut Mikulec: Od projektnega upravljanja k sistemskemu urejanju izobraževanja odraslih
14.15–15.30 odmor za kosilo
15.30–17.00 okrogla miza: (Pre)mislimo prenovo

–      dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje

–      dr. Janez Vogrinc, vodja delovne skupine za pripravo NPVI 2023 – 2033

–      dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo

–      mag. Janez Damjan, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje

–      dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije

–      Nives Počkar, direktorica ŠC Ljubljana

okroglo mizo moderira mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava

17.00 sklepne misli in zaključek posveta

Prijavljenim udeležencem smo informacijo o programu in dvorani poslali tudi preko el. pošte. Če je niste prejeli, preverite v vsiljeno pošto, sicer pa nam pišite na info@zdpds.si  .

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej