Skrajni čas je, da šolska politika začne opravljati svoje delo

Datum
Objavljeno 29. marec 2021

Odprto pismo Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

Mineva dobro leto dni, odkar zaradi epidemije covid-19 izobraževanje, še zlasti pa pouk v Sloveniji potekata v izrazito okrnjeni obliki. Večino letošnjega in pomemben del preteklega šolskega leta so bili učenci, dijaki in študentje deležni kriznega izobraževanja na daljavo, ki niti v didaktičnem niti v vzgojno-socializacijskem pogledu ne omogoča tako kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa kot bi ga mladim družba morala zagotoviti in smo ga tudi zagotavljali preteklim generacijam. In glede na zadnje vladne ukrepe bo pouk na daljavo spet potekal tudi v prihodnje.

Lahko sicer razumemo, da skrb za javno zdravje narekuje tudi sprejetje ukrepov, ki vplivajo na izvajanje izobraževalnih programov. A smo prav zato tudi pričakovali, da se bo šolska politika na krizne okoliščine odzvala proaktivno, strateško in dovolj hitro – ter tako v kar največji meri skušala omejiti negativne učinke zapiranja šol in izobraževanja na daljavo.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej