Tematsko vabilo avtorjem za prispevke v reviji Sodobna pedagogika

Datum
Objavljeno 31. marec 2023

Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije je 23. 3. 2023 organizirala posvet z zgoraj navedenim naslovom, da bi ponudila prostor za razpravo o obsežni prenovi oz. reformi sistema vzgoje in izobraževanja, ki je pred nami in že dobiva prve obrise. Na posvetu so bila odprta vprašanja o ciljih, vsebinah in pristopih k šolski reformi. Svoje razmisleke, kakšne sistemske in kurikularne spremembe bi morali uveljaviti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja, poklicnega, strokovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih so predstavili nekateri strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali. Na okrogli mizi pa so mnenja soočili še predstavniki pristojnega ministrstva, šol in strokovnih organizacij s področja vzgoje in izobraževanja.

Uredništvo Sodobne pedagogike želi ta prostor za razpravo še razširiti in širši strokovni javnosti ponuditi priložnost za predstavitev  razprav, spoznanj in izkušenj. Zato pripravljamo tematsko številko, ki bo naslovila tematiko reformiranja sistema vzgoje in izobraževanja. K oddaji prispevkov vabimo raziskovalce, odločevalce, vodstvene kadre in strokovne delavce – pričakujemo izvirne znanstvene in strokovne prispevke, eseje in opise primerov iz prakse, ki obravnavajo najširša vprašanja reformiranja:

  • metodologijo reformiranja sistema in izsledke primerjalnih analiz;
  • upravljanje in financiranje vzgoje in izobraževanja po celotnih vertikali;
  • kurikularne podlage in izhodišča;
  • vzgojne koncepte in didaktične modele, spremljanje in ocenjevanje znanja;
  • izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev;
  • koncepte in konceptualizacije svetovalnih služb v vrtcih in šolah idr.

Tematski urednici številke sta dr. Sonja Rutar in dr. Klara Skubic Ermenc.

Tematske prispevke avtorji posredujete na e-naslov uredništva: info@zdpds.si

Ključni roki

Rok za oddajo povzetkov (150-250 besed): 12. 5. 2023

Rok za oddajo prispevkov (4000-6000 besed): 15. 9. 2023

Predviden izid številke: 31. 12. 2023

Navodila avtorjem: https://www.sodobna-pedagogika.net/za-avtorje/navodila/

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej