Posvet o formativnem spremljanju

Čas in kraj
12. februar 2020  |  Filozofska fakulteta, Ljubljana

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in
Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

organizirata strokovni posvet na temo

“Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?”

Osnovna zamisel projekta t. i. »formativnega spremljanja«, ki že več let poteka na mnogih osnovnih šolah v Sloveniji, strokovno ni sporna: procesno naravnano in kontinuirano spremljanje napredka učencev ter drugih spremljajočih dejavnikov pri doseganju učnih ciljev, kar učencem omogoča, da so postopoma vse bolj uspešni pri lastnem učenju in zato na vseh področjih dosegajo kakovostne rezultate – so prizadevanja, ki jih nedvomno velja podpreti.

V zadnjem času pa vse bolj izrazite postajajo težnje, da bi formativno spremljanje seglo dlje: če gre sklepati po nekaterih nedavnih razpravah, vsaj del strokovnjakov in širše javnosti podpira zamisel, da bi formativno spremljanje v osnovni šoli deloma ali v celoti prevzelo vlogo ocenjevanja znanja.

Ob tem se zastavlja vrsta vprašanj, ki nagovarjajo k temeljitemu razmisleku: kaj bi takšna rešitev pomenila po eni strani za ocenjevanje znanja, po drugi strani pa za samo formativno spremljanje? Kakšni so argumenti za in proti ocenjevalni funkciji formativnega spremljanja? S kakšnimi dilemami in izzivi bi se ob tem morali soočiti?

Na strokovnem posvetu želimo soočiti poglede nekaterih najbolj uveljavljenih strokovnjakov s področij formativnega spremljanja in ocenjevanja znanja ter odpreti razpravo o zgoraj navedenih vprašanjih. Posvet bo zasnovan tako, da bodo imeli uvodoma priložnost svoje poglede predstaviti vabljeni strokovnjaki, nato pa bo sledila širša diskusija z udeleženci posveta.

Svoje poglede na formativno spremljanje v razmerju do ocenjevanja znanja bodo na posvetu soočili:

dr. Ada Holcar, Zavod RS za šolstvo
dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
dr. Mojca Kovač Šebart, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
dr. Martin Kramar, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
dr. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Rok Lipnik, Gimnazija Celje – Center
mag. Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar
Zorica Potisk, Gimnazija in srednja šola Kočevje
dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
dr. Zora Rutar Ilc, Zavod RS za šolstvo in
dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta


Posvet bo potekal v sredo, 12. februarja 2020 od 9.30 do 15. ure v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Aškerčeva cesta 2, Ljubljana).

Za posvet ni predvidena kotizacija, a ker je število mest zaradi prostorskih razlogov omejeno, je obvezna predhodna najava na spletni strani:

https://www.1ka.si/a/248629

Prijave so mogoče najkasneje do 5. februarja 2020.

Prijavljeni udeleženci boste prejeli program posveta po e-pošti.

Postanite član

Članstvo v ZDPDS društvom in klubom omogoča povezovanje s strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovanje v strokovnih razpravah, udeležbo na strokovnih in študijski potovanje ter dostop do strokovnih vsebin.

Kontakt
ZNANSTVENA REVIJA

Sodobna PEDAGOGIKA

Zadnja številka
Številka 2, Junij 2020 - 71 (137)

Prispevki k visokošolski didaktiki

Poglej